Projenin tüm sorumluluğunu alarak, maliyet/zaman/kalite üçgeninde hedeflerden sapma olmadan işin bitirilmesi için çalışıyor, tüm süreçleri tanımlayıp formülize ediyoruz. Tüm aşamaları birebir yönetiyoruz.

Konsept + Kalite kontrol + Deneyim + Doğru maliyet = PERFORMANS

Yaptığımız fiziki, kullanıcı ayak izi, maliyet, çevre ve zaman analizleri ile fonksiyonel tasarım yöntemimizi hayata geçiriyoruz. Bu sistem sayesinde işletilmesi kolay, performans dengesi kurulmuş, estetik değeri yüksek mimari projeler ortaya çıkartıyoruz.

Faaliyet gösterdiği alanlarda hep yenilikçi olmayı ve sürekli gelişim felsefesini benimseyen Işık İnşaat & Mimarlık, müşteri odaklı yaklaşımlarıyla tanınan ve güvenilen mimari firmalardan birisi olmuştur.

Proje Yönetimi

Uygulama öncesi, uygulama sırası ve uygulama sonrası
için, tüm süreçleri kapsayacak, çağdaş ve sorumluluk
alan yönetim anlayışı ile hızlı ve etkin sonuç
almak üzere çalışıyoruz.

Fonksiyonel Mimari

Mimarlık, mühendislik ve işletme bilgi alanlarının,
birlikte planlama aşamasında değerlendirildiği
bir tasarım süreci sunuyoruz.

Enerji Yönetimi

Yenilenebilir enerji, etkin enerji kullanımı ve korunumu konularında sistem tasarımı ve yöntem danışmanlığı hizmetlerini sağlıyoruz. İşletmenin ve binanın ihtiyaçlarının tespiti ve sürdürülebilir enerji olanaklarının araştırılması
ile işletme maliyetlerini düşüren ve kolaylaştıran
sistemler çözüyoruz.

Uygulama Öncesi

-Tasarım
- Projelendirme Yönetimi
- Sistem Danışmanlığı
- Planlama
- Danışmanlık Yönetimi
- İhale Dosyaları ve Şartnameler
- Nakit Akış Programı
- Risk Analizi ve Yönetimi

Uygulama Süreci

- Mobilizasyon
- İhalelerin Yönetimi
- Sözleşme Yönetimi
- Satın Alma Organizasyonu
- Yer Teslimleri
- İşyeri ve İşçi Güvenliği
- Bütçe Yönetimi
- Kalite Kontrol
- Zaman Yönetimi

 


Daha fazla bilgi almak için tıklayın...

Uygulama Sonrası

- Devreye Alma İşlemleri
- İşletme Eğitimleri
- Geçici Kabul